Antropologia

Środa, 22 listopada 2023 (11:10) Aktualizacja Wtorek, 19 grudnia 2023 (16:11)
Antropologia jest dziedziną nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się ona badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności. Bierze pod uwagę warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe. Poszukuje też zrozumienia roli kultury i struktur władzy w życiu człowieka. Nauka ta ma dwa podstawowe nurty: fizyczną i kulturową.
Antropologia - najważniejsze informacje
Antropologów interesuje m.in. ewolucja człowieka. /AFP

Antropologia - najważniejsze informacje

Antropologia fizyczna zajmuje się zmiennością biologiczną i fizjologiczną człowieka, w jej zakresie badaczy interesują takie zagadnienia jak: ewolucja człowieka, dymorfizm płciowy, dziedziczność, rozwój osobniczy człowieka i jego uwarunkowania czy autekologia i synekologia człowieka;
 
Antropologia kulturowa (antropologia społeczna) zajmuje się człowiekiem w społeczności, badaczy antropologii kulturowej interesuje różnorodność ludzkich ciał i zachowań w przeszłości oraz teraźniejszości. Próbują oni odpowiedzieć na pytanie  “co sprawia, że jesteśmy różni”? Jak definiujemy inność?
 
Słowo “antropologia” wywodzi się z greckiego “antropos”, czyli “człowiek” (+ logos 'nauka'). Jest nauką interdyscyplinarną (Interdyscyplinarność – rodzaj współpracy naukowej, w której naukowcy, stosując typowe dla swoich dyscyplin metody badawcze, starają się doprecyzować wstępnie sformułowany problem).
 
Są także inne podziały antropologii jako nauki. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych jest rozpowszechniony podział nauk antropologicznych na cztery nurty:
  • antropologia fizyczna;
  • antropologia historyczna - czyli archeologia;
  • antropologia lingwistyczna;
  • antropologia kulturowa lub społeczna.
Ze względu na różne pole zastosowań lub zasadniczy przedmiot uwagi, wyróżnia się na przykład następujące działy antropologii: antropolingwistyka, antropologia słowa, antropologia religii, antropologia ciała, antropologia polityczna, antropologia organizacji, antropologia sportu, antropologia tańca, antropologia edukacji, antropologia jedzenia, antropologia płci i seksualności czy antropologia sztuki.
 
Ojcem Polskiej Szkoły Antropologicznej jest prof. Jan Czekanowski (1882-1965). Według jego definicji antropologia to nauka "badająca człowieka jako biologiczne podłoże zjawisk społecznych".
 

Ciekawostki o antropologii

Antropologia narodziła się w Europie w wieku XVI jako teoria odnosząca się do zagadnień anatomicznych.
 
W 1811 roku Jędrzej Śniadecki w pracy “Teoria jestestw organicznych” jako pierwszy w Polsce nakreślił zarys tej nauki.
 
Józef Majer to uczony, lekarz, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki któremu w 1876 roku przy Akademii Umiejętności w Krakowie powstała Komisja Antropologiczna.

Antropologia - Wiadomości