Broń chemiczna

Poniedziałek, 15 stycznia 2024 (12:31) Aktualizacja Poniedziałek, 19 lutego 2024 (17:01)
Broń chemiczna to rodzaj broni masowego rażenia, która wykorzystuje właściwości toksyczne substancji chemicznych by zabijać, ranić lub obezwładniać wrogów. Jej historia sięga starożytności, ale nowoczesne formy broni chemicznej zostały rozwinięte podczas I wojny światowej.
Broń chemiczna - najważniejsze informacje
Użycie broni chemicznej jest zakazane międzynarodowymi konwencjami. /123RF/PICSEL

Broń chemiczna - najważniejsze informacje

Rodzaje broni chemicznej można podzielić na kilka kategorii, w zależności od ich skutków dla człowieka. 

Środki duszące, jak cyjanki, prowadzą do niedotlenienia i śmierci. Cyklon B (cyjanowodór, HCN) był używany przez Niemcy podczas II wojny światowej, choć nie na polu walki, ale w obozach zagłady. 

Środki parzące, takie jak gaz musztardowy, powodują rozległe oparzenia skóry i błon śluzowych. Są mniej skuteczne w zabijaniu, ale wywołują panikę i wymagają pomocy medycznej dla poparzonych. 

Środki krztuszące, takie jak chlor czy fosgen, podrażniają górne drogi oddechowe - były stosowane podczas I wojny światowej. Środki paralityczno-drgawkowe, jak tabun, sarin, cyklosarin, soman czy VX, działają na układ nerwowy. Są one niezwykle toksyczne. 

Środki halucynogenne i usypiające (psychogazy), np. LSD czy BZ, wpływają na układ nerwowy, powodując czasową niezdolność do walki.
 
Użycie broni chemicznej w XX wieku, szczególnie podczas I i II wojny światowej, spowodowało międzynarodowe oburzenie i doprowadziło do powstania przepisów mających na celu ograniczenie rozpowszechniania i użycia broni chemicznej. Najważniejszym z nich jest Konwencja o Zakazie Broni Chemicznej (CWC) z 1993 roku, która zakazuje rozwoju, produkcji, przechowywania i stosowania broni chemicznej. 

Mimo istnienia międzynarodowych umów, wciąż dochodzi do incydentów z użyciem broni chemicznej, jak np. w Syrii podczas wojny domowej. Użycie tej broni jest uważane za zbrodnię wojenną i jest potępiane przez społeczność międzynarodową.

Temat Broń chemiczna znajdziesz również w serwisie:

Broń chemiczna - Wiadomości