Medycyna

Środa, 22 listopada 2023 (12:47) Aktualizacja Piątek, 29 grudnia 2023 (15:48)
Medycyna to nauka oparta na doświadczeniu, która obejmuje całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka, sposobach ich zapobiegania oraz leczenia. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach. W Polsce w 2011 roku medycyna klasyfikowana była jako jedna z trzech dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk medycznych, obok biologii medycznej i stomatologii.
Medycyna - najważniejsze informacje
/123RF/PICSEL

Medycyna - najważniejsze informacje


 
Nauki podstawowe w medycynie to:

  • anatomia(dział biologii, nauka zajmująca się badaniem budowy organizmów);
  • biochemia (nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych);
  • biofizyka (dziedzina nauki z pogranicza fizyki i biologii, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych);
  • biologia medyczna (dyscyplina naukowa z pogranicza biologii i medycyny);
  • embriologia (nauka zajmująca się rozwojem zarodkowym organizmów zwierzęcych i roślinnych);
  • fizjologia (nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem czynności życiowych organizmów)
  • histologia (nauka o budowie, rozwoju i funkcjach tkanek, w odróżnieniu do anatomii zajmuje się badaniem mikroskopowej budowy ciała);
  • immunologia (dziedzina nauki z pogranicza biologii i medycyny, która zajmuje się biologicznymi i biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen lub inne obce organizmowi substancje i ciała jak np. toksyny lub transplantaty).
 
Do rodzajów medycyny zalicza się na przykład: medycynę estetyczną, medycynę laboratoryjną, medycynę fizykalną, medycynę kolejową, medycynę kosmiczną, medycynę lotniczą, medycynę ogólną, medycynę ogólną, medycynę morską, medycynę paliatywną, medycynę prenatalną, medycynę ratunkową, medycynę rodzinną czy medycynę sądową.
 
Natomiast nauki medyczne w Polsce dzielą się na następujące dyscypliny: medycyna, stomatologia, farmacja, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, diagnostyka laboratoryjna, technologia medyczna, biologia medyczna i biogerontologia.

Temat Medycyna znajdziesz również w serwisie:

Medycyna - Wiadomości

Medycyna - Wideo